Tillgänglighets­redogörelse för www.mjolby.se

Mjölby kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.mjolby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.mjolby.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att fylla i formuläret på kommunens synpunktshantering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du hellre vill ringa eller mejla oss kan du kontakta oss genom att:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss så att vi får veta att problemet finns genom att fylla i formuläret på kommunens synpunktshantering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du hellre vill ringa eller mejla oss kan du kontakta oss genom att:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Allmänt

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade, vilket påverkar dig som använder skärmläsare. Det gäller till exempel blanketter och informationsmaterial. Vi väljer i första hand att lägga information på webbsidor istället för i dokument. Inskannade dokument saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Ett arbete med att tillgänglighetsanpassa dokument pågår och vår ambition är att dokument kommer att vara tillgängliga under 2022.
  • Vi brister när det gäller syntolkning av filmer, vilket påverkar dig som har nedsatt synförmåga. När vi skapar film försöker vi använda oss av verbalisering samt presentera ett textalternativ i anslutning till filmen.
  • Inspelningar från kommunfullmäktiges sammanträde textas inte. Det påverkar dig med nedsatt och/eller utan hörsel. Vi publicerar protokoll från kommunfullmäktige där de beslut som fattas i kommunfullmäktige framgår. Vi kommer att se över möjligheten om det finns en teknisk lösning för att automatisera undertexter.
  • Vi textar all annan film vi publicerar på mjolby.se. Ibland kan det dröja lite längre innan vi har en textad version av filmen.

Oskäligt betungande anpassning

Mjölby kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Filmer från kommunfullmäktiges sammanträden kräver för mycket tid att texta.
  • Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete och resurser för att åtgärda alla dokument och vi kommer inte att hinna åtgärda alla innan den 23 september 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Gamla filmer som inte är tillgänglighetsanpassade men som ändå ligger kvar.
  • Dokument publicerade före 23 september 2019 som inte behöver tillgänglighetsanpassas då de inte används för ett administrativt ändamål.

Hur vi testat webbplatsen

Funka AB har gjort en oberoende granskning av www.mjolby.se under 2018. Vi gör löpande självskattning (intern testning) av www.mjolby.se med stickprov på webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 1 juli 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 juli 2021.

Senast publicerad