Mjölby kommun, länk till startsidan

Familjedaghem, Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare, familjedaghem) har små barngrupper i en lugn och trygg hemmiljö där tillfällen till aktivitet och inlärning tas tillvara i vardagssituationerna.

Vi erbjuder

  • nära kontakt mellan föräldrar, barn och dagbarnvårdare
  • möjlighet att möta varje enskilt barns behov.
  • planerade aktiviteter för barnen tillsammans med andra dagbarnvårdare och deras barn.
  • näringsriktig, varierad hemlagad mat.
  • friheten att kunna anpassa verksamheten efter barnens behov och önskemål.
  • utevistelse varje dag med lek i alla väder, varav en planerad skogsdag.
  • stort utrymme för lek där barnen själva tar initiativ och kan använda fantasi och kreativitet.
  • aktiviteter för att stimulera barnens språk- och matematikutveckling.

Du söker plats till denna verksamhet via Mjölby kommuns e-tjänst minst fyra månader innan du önskar platsen.

Barnomsorg, e-tjänster Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rektor
Peggy Gustavsson
Telefon: 010-234 56 40
peggy.gustavsson@mjolby.se

Agneta Hallman
Föreningsvägen 5 b
595 57 Mantorp
Telefon: 073-390 71 25
agneta.hallman@mjolby.se

Veronica Eriksson
Björkstigen 6
595 58 Mantorp
veronica.eriksson@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?