Mjölby kommun, länk till startsidan

Ansök eller säg upp plats

Du ansöker om barnomsorg via våra e-tjänster. För att ansöka till någon av kommunens två kooperativa förskolor, Axet och Björkbacken, kontaktar du förskolan direkt. För att ansöka om dygnet-runt-omsorg använder du särskild blankett.

Ansökan

För att du ska vara garanterad en plats behöver du anmäla ditt barn senast fyra månader innan barnet ska börja. I ansökan anger du önskat startdatum och du kan välja upp till tre olika köalternativ. Vi erbjuder plats så långt det är möjligt utifrån dina önskemål.

Ansök om barnomsorg via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Det datum du ansöker om att ditt barn ska börja på förskola/pedagogisk omsorg är det datum som inskolningen börjar.

Vi erbjuder inte plats för kortare tid än två månader.

Information och ansökan om dygnet-runt-omsorg

Överflytt till en annan förskola i kommunen

Om barnet ska flyttas till en annan förskola i kommunen måste du fylla i en ny ansökan i vår e-tjänst och välja omplacering. Överflyttningar sker bara i augusti och januari i mån av plats.

Förskoleplats i annan kommun

Om du är folkbokförd i annan kommun men önskar plats i Mjölby kommun måste du ansöka om en plats via vår e-tjänst. Utöver ansökan ska du även fylla i blanketten Ansökan om mottagande i förskola i Mjölby kommun för barn som är folkbokfört i annan kommun.

Denna blankett ska även skickas in då du flyttar från kommunen men vill behålla din förskoleplats i Mjölby kommun.

Blankett - ansökan om mottagande i förskola i Mjölby kommun för barn som är folkbokfört i annan kommun Pdf, 157.9 kB.

Om du bor i Mjölby kommun men önskar barnomsorg i annan kommun kontaktar du den aktuella kommunen för att få information om hur du ansöker om plats hos dem.

Skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet ska du inte ansöka om barnomsorg i vår e-tjänst. Kontakta istället våra barnomsorgshandläggare på utbildningsförvaltningen via kommunens växel, 010-234 50 00.

Platserbjudande

Du får platserbjudandet via e-post och SMS. I vår e-tjänst besvarar du platserbjudandet och registrerar dina inkomstuppgifter. Du måste besvara erbjudandet om plats i tid. Om vi inte får ditt svar inom utsatt tid makulerar vi din ansökan. Om båda vårdnadshavarna bor på samma adress räcker det att en vårdnadshavare besvarar platserbjudandet. I annat fall måste båda besvara platserbjudandet, oavsett om en eller båda behöver använda platsen.

Om du blir erbjuden barnomsorg som inte är ditt förstahandsalternativ och du tackar nej, står du fortfarande kvar i kön till ditt förstahandsval och behåller ditt ursprungliga ködatum.

Om du tackar ja till barnomsorgsplats som inte är ditt förstahandsval hamnar du i överflyttningskö till ditt förstahandsalternativ.

Om du blir erbjuden barnomsorgsplats på ditt förstahandsval men tackar nej, tas du bort ur kön och måste göra en ny ansökan.

När du har fått en placering för ditt barn blir du kontaktad av förskolan för inskolningssamtal. Inskolningen kan pågå olika länge men räkna med cirka två veckor.

Tacka ja eller nej till barnomsorgsplats via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Registrera inkomstuppgifter

I samband med att du tackar ja till platsen ska du även registrera dina inkomstuppgifter. För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter. För mer information om avgiften och vad som räknas som inkomst, kan du läsa här.

Avgift och regler

Registrera barnschema

När du tackat ja till platsen ska du registrera ett schema för vilka tider ditt barn behöver vara i förskolan. Du registrerar barnets tider i appen Tieto Education.

Registrera barnschema och frånvaro

Uppsägning

Om du inte längre har ett behov av plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem behöver du säga upp din plats i vår e-tjänst. Uppsägningstiden är alltid två månader. Vi tar ut avgift under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

När en plats stått outnyttjad i två månader, kan den skriftligen sägas upp av ansvarig förskolechef eller rektor med en månads varsel. Ordinarie avgift debiteras vårdnadshavarna under denna tid.

Säga upp plats via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Köprioritering

  1. Femårsförtur. Höstterminen samma år barnet fyller fem år.

  2. Syskonförtur. Yngre syskon får i mån av plats förtur till samma förskola som det äldre syskonet. Med syskon avses helsyskon, halvsyskon och barn som bor i samma hushåll.

  3. Överflyttning mellan ordinarie förskolor sker i augusti och januari i mån av plats. Överflyttning från garantiförskola till en ordinarie förskola kan ske under terminens gång.

  4. Ordinarie kö efter ködatum. Om flera barn har samma ködatum går äldsta barnet först.

Mer om förskolorna i Mjölby

Kontakt

Barnomsorgsadministration
Telefontider
Måndag-torsdag klockan 9.30-11.30
Telefon Medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?