Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Mjölby kommun förnyar spillvattenledningar

Under nästa vecka, vecka 22, kommer Mjölby kommun att förnya spillvattenledningar i Mjölby och Mantorp. Arbetet kommer att ske schaktfritt genom så kallad relining.

Gatorna som påverkas av arbetet är Hallevadsgatan, Viringegatan och Tingsgatan i Mjölby och Magasinsvägen och Stockebyvägen i Mantorp. Arbetet kommer att utföras av AARSLEFF Pipe Technologies AB.

Relining är en schaktningsfri metod som innebär att man i de befintliga ledningarna för in ett mjukt foderrör som sedan härdas i ledningen. Under arbetets gång kan tillfällig lukt av plast uppstå. Lukten kan uppfattas som skarp men är ofarlig. Det kan även uppstå vit rök som kan uppfattas som brandrök men är enbart vattenånga.

Arbetet planeras att genomföras så att allmänheten inte ska påverkas men maskiner och fordon kommer att uppehålla sig i området och markytor och gator kommer att till viss del stängas av.

Uppdaterad: