Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Nu sopar vi gatorna

Vintern var lång i år men äntligen verkar den vilja släppa taget lite. Det kom några rejäla bakslag och rikligt med snö, vilket gjorde att vårsopningen kom av sig lite men snart är vi igång och vi ska försöka ta igen lite tid genom att även jobba kvällar och helger i den mån det är möjligt. Vi har nu en ungefärlig tidsplan som vi vill dela med oss av. Den gäller för det lite mindre vägnätet och inne i bostadsområdena. Beroende på hur sopningen går, och med reservation för vädrets påverkan, kan tidsschemat komma att ändras lite.

Som du kanske sett har vi smygstartat lite med att sopa upp vintergruset från våra gång- och cykelvägar, större vägar och genomfartsleder.

Äger du en villa eller någon annan fastighet är vi tacksamma om du hjälper oss med att sopa ut gruset från trottoaren, häcken eller staketet vid din fastighet och ut på gatan. På så vis får sopmaskinen med sig mer grus när den passerar din fastighet.

Vi ber dig att följa de generella parkeringsreglerna som finns inom tätbebyggt område och om du helt skulle kunna undvika att parkera på gatan så underlättar det mycket för sopmaskinen. På vissa gator, framför allt i Mjölby och Skänninge, kan det även bli aktuellt med tillfälliga parkeringsförbud. Vi kommer då informera om parkeringsförbudet med skyltar på de aktuella gatorna. Skyltarna sätts upp minst två till tre dagar före det att förbudet träder ikraft. De tillfälliga parkeringsförbuden kommer att övervakas. Var gärna lite extra uppmärksam.

Nedan ser du vilka veckor vi är på vilka områden.
Det kommer även ske en nattsopning i de centrala delarna av Mjölby den 25 maj. Anledningen till det är att de aktuella gatorna är så trafikerade dagtid och en eventuell avstängning skulle skapa trafikstörningar.

Tack för att du hjälper oss göra våra gator vårfina!

Vecka 16: Skänninge, Normlösa
Vecka 17: Skänninge, Mjölby
Vecka 18: Mjölby, Väderstad, Hogstad
Vecka 19: Mjölby samt alla skolfastigheter
Vecka 20: Mantorp, Sya, Spångsholm Västra Harg
Vecka 21: Mantorp
Vecka 22: Mjölby
Vecka 23: Mjölby

Efter avslutad runda kör vi ett varv till för att ”fin- sopa” så vi får med oss det gruset som vi inte fick med oss under första varvet.

Uppdaterad: