Ristippar

Skylt vid ristipparna. TRÄDGÅRDSAVFALL: JORD, GRÄS, LÖV, HÄCKKLIPP, MOSSA, GRENAR MINDRE ÄN 2 CM GROVA. RIS & GRENAR: GRENAR GRÖVRE ÄN 2 CM I DIAMETER

På ristipparna slänger du trädgårdsavfall, ris och grenar. Ristipparna är endast till för hushåll och företag med företagskort. Det är endast avfall som kommer från trädgården som ska slängas på våra ripstippar. Släng rätt saker på ristippen för att den ska kunna finnas kvar!

Att hantera sitt avfall rätt är mycket viktigt. I Mjölby kommun finns ett antal ris- och trädgårdsavfallstippar men tyvärr hamnar det fel saker här ibland. Tegelpannor, sopsäckar och annat avfall som inte kommer från trädgården ska inte lämnas på ristipparna, utan slängas på Hulje Återvinningscentral Länk till annan webbplats..Tänk även på att tömma eventuella säckar när du slänger ditt trädgårdsavfall.

Ikonen för trädgårdsavfall i form av ett löv.

TRÄDGÅRDSAVFALL

Trädgårdsavfall är grenar som är max 2 centimeter grova, jord, gräs, löv, häckklipp och mossa. Krukor och säckar måste vara borttagna.

Ikonen för ris och grenar i form av en gren.

RIS OCH GRENAR

Här ska du lämna grenar som större än 2 centimeter i diametern. Stubbar, grova stockar och virke får inte läggas på ristipparna. Krukor och säckar måste vara borttagna.

Vart finns våra ristippar?

Risavfall kan lämnas både på Hulje återvinningscentral och ristipparna i Mantorp, Skänninge och Väderstad. I Mantorp hittar du ristippen vid Bleckhemsvägen. I Skänninge finns ristippen vid Axstadvägen, mittemot Vinkelgatan och i Väderstad hittar du ristippen på gamla idrottsplatsen. Ristipparna är ständigt öppna!

Skänninge ristipp
Axstadvägen 5-7, 596 33 Skänninge

Hulje Återvinningscentral ristipp
Omlastarevägen 3B, 595 94 Mjölby

Mantorp ristipp
Bleckhemsvägen, 595 58 Mantorp

Väderstad ristipp
Väderstad gamla idrottsplats 1, 59695 Väderstad

Kontakt

Hulje återvinningscentral

Telefon: 010-2345387

Senast publicerad