Mjölby kommun, länk till startsidan

Civilt försvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Även kommunen har sina skyldigheter och uppgifter inom det civila försvaret.

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet och ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är en verksamhet, inte en organisation. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Mjölby kommun ska alltså se till att exempelvis skolor, förskolor, äldervård, vattenförsörjning och annan kommunal verksamhet fungerar så bra som möjligt vid krigsfara och krig.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om totalförvar och civilt försvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beredskap för företag

MSB har information och stöd till dig som vill veta hur du kan börja att stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och avbrott.

Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon medborgarservice :

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Navigera vidare