Mjölby kommun, länk till startsidan

Korttidsboende

Korttidsboende är till för dig som behöver återhämta dig en tid efter en sjukhusvistelse. På korttidsboenden kan vi ge omvårdnad och stöd som inte kan tillgodoses i hemmet.

Korttidsboende med växelvård är en form av vårdboende för en begränsad tid. Anledningen kan vara att du behöver extra hjälp och stöttning efter en sjukhusvistelse, behöver rehabilitering för att klara dig själv hemma eller väntar på en permanent plats på ett vårdboende. Korttidsboende syftar också till att ge anhöriga avlastning.

Korttidsplats för växelvård finns på Slomarps vårdboende och Dackes korttidsboende i Mjölby samt på Vifolkagårdens vårdboende i Mantorp.

Om du har frågor eller vill ansöka om växelvård kontaktar du enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta.

Kontakt

Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 010-234 50 00
E-post, Äldre: utredning.aldre@mjolby.se
E-post, LSS: utredning.lss@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?