Mjölby kommun, länk till startsidan

Korttidsboende

Korttidsboende är till för dig som tillfälligt behöver återhämta dig en tid efter en sjukhusvistelse. På korttidsboenden kan vi ge omvårdnad och stöd som inte kan tillgodoses i hemmet. Korttidsplats beviljas av kommunens biståndshandläggare under en begränsad period.

Insatsen beviljas för att du behöver extra hjälp efter en sjukhusvistelse, behöver rehabilitering för att klara dig själv hemma eller väntar på en permanent plats på ett vårdboende. Korttidsboende syftar också till att ge anhöriga avlastning. Det finns två olika former av korttidsboende; korttidsplats och växelvård.

Korttidsplats

Inför hemgång från en sjukhusvistelse kan du behöva tillfällig rehabilitering och återhämtning. Det erbjuds via en korttidsplats. Det riktar sig till personer i ordinärt boende, med ordinärt boende menar vi ditt eget privata boende. En korttidsplats är aktuell när behovet av insatser i form av personlig omvårdnad, tillsyn och hälso- och sjukvård inte kan tillgodoses i hemmet. Det kan också behövas om bostaden är i behov av bostadsanpassning.

En korttidsplats erbjuds när behov av vård i livets slut inte kan tillgodoses i hemmet eller på LAH-avdelning. Till exempel utifrån att anhöriga ska ha möjlighet att delta.

Korttidsplatser finns på Slomarps vårdboende och Dackes korttidsboende i Mjölby.

Växelboende/växelvård

Växelboende är aktuellt när du som är i behov av mer stöd och hjälp under återkommande perioder. Insatsen görs för att ge individen möjlighet att upprätthålla sina funktioner. Insatsen ger även möjlighet för avlösning för anhöriga, när den närståendes behov av personlig omvårdnad och/eller tillsyn är stort. Växelvårdsplatser finns på Vifolkagården i Mantorp.

Ansöka om korttidsplats

Om du har frågor eller vill ansöka om korttidsplats eller växelboende, kontaktar du enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta.

Kontakt

Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefon Medborgarservice: 010-234 50 00
E-post Äldre: utredning.aldre@mjolby.se
E-post LSS: utredning.lss@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?