Mjölby kommun, länk till startsidan

Bostadsanpassning för dig med funktionsnedsättning

Om du på grund av en funktionsnedsättning behöver anpassa ditt hem för att kunna bo kvar och leva ett självständigt liv, kan du ha rätt till bostadsanpassningsbidrag.

Om du är intresserad av bostadsanpassningsbidrag ska du kontakta en arbetsterapeut eller läkare. Arbetsterapeuten gör hembesök, ibland tillsammans med en tekniker från Mjölby kommun. Arbetsterapeuten skriver sedan ett intyg om vad som måste göras. Det kan vara allt från att ta bort en tröskel, till att bygga om huset. Huvudregeln är att om husets grundläggande funktioner (in- och utvändigt) inte fungerar för dig som har en funktionsnedsättning, kan det åtgärdas med hjälp av bostadsanpassningsbidrag.

Bidraget betalas ut av kommunen och ska täcka hela kostnaden. Kommunen ska hjälpa till med att fylla i ansökan och övriga handlingar om det behövs.

Om kostnaderna understiger fem basbelopp (för närvarande cirka 200 000 kr) fattas beslutet om bostadsanpassningsbidrag på service- och teknikförvaltningen. Övriga ärenden beslutas av tekniska nämnden.

E-tjänst bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 913 kB, öppnas i nytt fönster.

Överklaga

Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga hos allmän förvaltningsdomstol. I första hand överklagar du till Förvaltningsrätten, därefter till Kammarrätten och till sist Regeringsrätten.

Överklaga myndighetsbeslut hos förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Administrativ handläggare

Lovisa Östfelt
Telefon: 010-234 54 48
E-post: lovisa.ostfelt@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?