Mjölby kommun, länk till startsidan

Anhörigstöd

Mjölby kommun erbjuder anhörigstöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Det handlar om personer som är äldre, långvarigt sjuka, funktionsnedsatta och personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik.

Som anhörig är du ovärderlig. Du har möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation – både för din närstående och för dig. Men det kan vara svårt att axla alla frågor på egen hand. Vi erbjuder olika insatser för att underlätta vardagen.

Träffa en anhörigkonsulent

På anhörigstöd kan du samtala med en anhörigkonsulent som kan hjälpa till med bland annat:

  • Stöd och vägledning i rollen som anhörig
  • Förmedla kontakt till handläggare, patientföreningar, frivilligorganisationer och liknande
  • Arrangera anhörigträffar
  • Ordna föreläsningar

För oss är det väldigt viktigt att du som anhörig känner dig trygg i kontakten med oss. Vi värnar därför om din integritet och vi har alltid tystnadsplikt.

Anhörigstöd på nätet

Mjölby kommun erbjuder digitalt anhörigstöd via tjänsterna En bra plats och Demenslotsen. Tjänsterna gör det möjligt för dig som kommuninvånare att ta del av stöd, information och utbyte på tider och platser som passar dig.

Du som bor i Mjölby kommun kan registrera dig på tjänsterna med ditt personnummer. Om du bor någon annanstans men har din närstående i Mjölby kommun, kan du skicka e-post till anhorigstod@mjolby.se för att få inloggning till tjänsten.

Det digitala anhörigstödet är kostnadsfritt för dig som kommuninvånare och du kan vara anonym.

En bra plats

  • Kommuninformation: Information och nya händelser från kommunens anhörigstöd.
  • Nationella nyheter: Nyheter, forskning och länkar för dig som anhörig.
  • Utbildningar: Utbildningar, webbinarium med mera till dig som anhörig.
  • Grupper: Här finns möjlighet för anhöriga att starta diskussioner/ dialoger med andra i samma situation.

Nätverket består av anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. Du kan söka kontakt med andra anhöriga både efter andra deltagares ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning. Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym.

Mer information om En bra plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se en kort film om En bra plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ En bra plats på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som ska hjälpa dig som är anhörig att få kunskap och information som är relevant för den situation som du befinner dig i just nu. Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp. Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende.

Mer information om Demenslotsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se en kort film om Demenslotsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kontaktar jag anhörigstöd?

Du som vill ha stöd i din situation som anhörig kan när som helst kontakta anhörigstöd. Det är en kostnadsfri service, för dig som anhörig.

Anhörigkonsulent

Annelie Rydell
Besöksadress: Bockarpsvägen 5, Mjölby

Telefon: 010-234 59 27

E-post: anhorigstod@mjolby.se

Anhörigvårdarkort

Kortet visar att du ansvarar för en person som är beroende av din hjälp. Om något händer dig finns det kontaktuppgifter till andra personer som kan ta över ansvaret för den närstående. Bär alltid med dig kortet.

Som anhörig kan du beställa eller hämta ut ett anhörigvårdarkort hos anhörigkonsulenten.

Tematräffar och aktiviteter

För att du ska ha en bra möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation för dig och din närstående ordnar vi tematräffar, aktiviteter och anhöriggrupper utifrån behov och aktuella ämnen. Genom träffarna vill vi stärka dina kunskaper och samtidigt får du chansen att möta andra i samma situation. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information.

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.

Telefon: 0200-239 500

För mer information besök Anhörigas Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?