Mjölby kommun, länk till startsidan

Kurser för vårdnadshavare

Som förälder ställs vi inför olika utmaningar och ibland har vi svårt att veta hur vi ska hantera dem. Problemen vi möter är olika och varierar, främst med tanke på barnens ålder och utvecklingsnivå.

Våra föräldrakurser riktar sig till föräldrar med barn/ungdomar i ålder 3 till 18 år. Programmen syftar till att skapa ett varmt samspel och en god kommunikation mellan barnet/ungdomen och föräldrarna.

Kurserna ger dig möjlighet att:

  • Träffa andra föräldrar
  • Diskutera olika situationer i föräldraskapet
  • Få konkreta tips om hur du bemöter ditt barn på ett bra sätt

ABC, alla barn i centrum, 3–12 år

ABC är ett föräldrarstödsprogram som alla familjer med barn i åldrarna 3-12 år kan delta i.

Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt. Det som allra mest påverkar detta när barn bor hemma är relationen till deras föräldrar.

Goda relationer i familjen är som ett skydd för barn mot påfrestningar i livet. Utöver att stärka familjerelationer syftar programmets innehåll till att hjälpa föräldrar handskas bättre med vardagssituationer.

Under fyra gruppträffar ses föräldrar tillsammans med utbildade gruppledare och får möjlighet till diskussioner och övningar.

Utvärderingar av ABC

ABC har utvärderats av Karolinska Institutet i en studie där mer än 600 föräldrar deltog. Studien visade att ABC har positiva effekter på barns hälsa och utveckling. Även föräldrarna fick bra resultat.

Träffarnas innehåll

ABC pågår under ungefär två månader, varje träff är runt två timmar långa och leds av utbildade gruppledare.

Som mest deltar 10 föräldrar i en grupp. Många uppskattar möjligheten att dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. Innehållet har ett stort fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet. Mellan gångerna försöker vi få in materialets innehåll i vardagen.

Träff 1 – Visa kärlek - Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Under träffen handlar diskussioner och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen - Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Under träffen handlar diskussioner och övningar om konflikthantering. Vi planerar även för framtida användning av ABC.

Utbildningstillfällen våren 2023

Vårens kurser startar måndagen den 23 januari 2023 klockan 15.30-17.30.

  • 23 januari
  • 6 februari
  • 20 februari
  • 6 mars

Intresseanmälan ABC-kurs

Kontakt

Åsa Björkman, asa.bjorkman@mjolby.se

Therese Bremer, therese.bremer@mjolby.se

Jessica Lind, jessica.lind@mjolby.se

Barn- och föräldragrupp

Vår barn- och föräldragrupp träffas en gång i veckan. Grupperna är uppdelade i två: den ena riktar sig till barn och den andra till vuxna. Träffarna pågår parallellt med samma tid och adress.

Om ditt barn har levt med en vuxen person som har missbrukat, bråkat, slagits, grälat eller haft psykisk ohälsa, kan både barnet och du som förälder behöva stöd.

På plats får barnet möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Du som vuxen erbjuds stöd i hur du kan stötta ditt barn och barnets känslor.

Kursstart: Ny kurs ej planerad.

Kontakt

Åsa Björkman, asa.bjorkman@mjolby.se

Telefontider: Måndag, onsdag, fredag klockan 10-11 samt tisdag och torsdag klockan 13-14.

Telefon: 010-234 62 00

E-post: familjeteamet@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Navigera vidare