Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Digitalt anhörigstöd

Visste du att Mjölby kommun erbjuder digitalt anhörigstöd? Det gör vi genom de digitala tjänsterna En bra plats och Demenslotsen.

Äldre kvinna som tittar på en mobil.

Tjänsterna gör det möjligt för dig som kommuninvånare att ta del av stöd, filmer och information - när det passar dig! Det digitala anhörigstödet är kostnadsfritt för dig som kommuninvånare och du kan vara anonym.

Anhörigstödet "En bra plats"

  • Kommuninformation: Information och nya händelser från kommunens anhörigstöd.
  • Nationella nyheter: Nyheter, forskning och länkar för dig som anhörig.
  • Utbildningar: Utbildningar, webbinarium med mera till dig som anhörig.
  • Grupper: Här finns möjlighet för anhöriga att starta diskussioner/ dialoger med andra i samma situation.

Nätverket består av anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. Du kan söka kontakt med andra anhöriga både efter andra deltagares ålder och på din närståendes diagnos eller funktionsnedsättning. Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym.

Mer information om En bra plats Länk till annan webbplats.

Anhörigstödet "Demenslotsen"

Demenslotsen är en digital vägvisare som ska hjälpa dig som är anhörig att få kunskap och information som är relevant för den situation som du befinner dig i just nu. Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp. Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende.

Mer information om Demenslotsen Länk till annan webbplats.

Hur gör jag?

Du som bor i Mjölby kommun kan registrera dig på tjänsterna med ditt personnummer. Om du bor någon annanstans, men har din närstående i Mjölby kommun, kan du skicka e-post till anhorigstod@mjolby.se för att få inloggning till tjänsten. Det sistanämnda kan ta lite längre tid att få hjälp med under semestertider.

Här kan du läsa mer om hur du får möjlighet att träffa vår anhörigkonsulent, får mer information om våra tematräffar och våra anhörigträffar som finns för dig som är närstående.

Du kan även ringa Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje på telefonnummer: 0200-239 500

Uppdaterad: