Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

 Buller vid evenemang

Visste du att det finns regler för hur högt högtalarljudet får vara om den är placerad på platser där allmänheten får vistas? Eller att ljudnivån för störande ljud från musik är på en relativt låg nivå jämfört med buller från exempelvis en fläkt?

Om du ska använda högtalare får ljudet inte vara högre än 100 dBA ekvivalent ljudnivå och 115 dBA maximal ljudnivå. Om barn under 13 år finns bland besökarna får ljudnivån inte överskrida 97 dBA ekvivalent ljudnivå och 110 dBA maximal ljudnivå. Tänk på att när du placerar högtalare så ska besökare inte finnas direkt intill dem. Om det finns bostäder i närheten så borde högtalarna riktas bort från bostäderna.

Riktvärdet för musik är 25 dBA och är den uppmätta bullernivån i bostäder där störningen kan förekomma. Musik innehåller ofta lågfrekvent basljud som lätt sprider sig långa sträckor i en fastighet. De som upplever sig störda av musikbuller uppger ofta att de är störda redan vid låga ljudnivåer.

Du som är ansvarig för en verksamhet eller ett evenemang ska ha tillräckligt mycket kunskap om riskerna för bland annat buller som din verksamhet eller ditt evenemang kan orsaka. Som ansvarig har du dessutom ett ansvar att utreda buller som din verksamhet eller ditt evenemang orsakar och genomföra de försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda människors hälsa. Det kan exempelvis vara rutiner för kontrollmätningar av ljudnivån.

Miljökontorets information om buller Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor eller funderingar om buller är du välkommen att kontakta miljökontoret.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad: