Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Lukt av gödsel – ett vårtecken

På våren och sommaren hör det till det normala att det kan lukta gödsel när stallgödsel, slam eller andra organiska gödningsmedel sprids på åkrarna.

Jordbruket behöver näringsämnen som fosfor och kväve, för odling. Samtidigt producerar djurhållning och reningsverk stora mängder näringsämnen i gödsel och slam. Genom att sprida gödsel och slam på åkermark tas näringsämnena tillvara.

I samband med spridningen kan det tillfälligt uppstå lukt, som kan upplevas som besvärande. Tillfälliga störningar som inte innebär någon fara för hälsan eller miljön kan man behöva acceptera, även om man tycker att det är otrevligt.

Dock har lantbrukaren ett allmänt råd att förhålla sig för att förebygga lukt. Lantbrukaren bör bruka ned gödseln så snart som möjligt efter spridning samt att spridning av gödsel bör undvikas före eller under helger om olägenhet för närboende kan befaras.

För ytterligare frågor, kontakta miljökontoret.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad: