Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Nu fungerar trygghetslarmen som vanligt igen

Efter ett intensivt dygn av insatser både hos leverantören och av våra duktiga medarbetare inom främst omsorgs- och socialförvaltningen kan vi nu sammanfatta händelsen kring när trygghetslarmen inte fungerade under gårdagen.

– Vi fick tidigt veta att det var en driftstörning hos leverantören. Redan under tidiga natten till den 23 mars meddelade medarbetare som jobbade i Nattpatrullen sin chef, som tog informationen vidare till verksamhetschefen som informerade mig tidigt på torsdagsmorgonen. Jag är så tacksam för allt arbete våra medarbetare har lagt ner för att se till att alla våra kunder mår bra. Vilket engagemang och samarbete mellan våra enheter, säger Päivi Pannula, förvaltningschef omsorgs- och socialförvaltningen.

Gick upp i stabsläge

Redan klockan 8.00 hölls ett möte för att starta igång krisstaben på förvaltningen efter beslut från förvaltningschefen. Sedan gjordes en rad insatser dels ute i verksamheten, dels i krisstaben för förvaltningen. Dessa är några punkter av det som gjordes.

  • Direkt under natten när trygghetslarmen gick ner så gjorde Nattpatrullens medarbetare extra tillsyner hos de som brukar larma på nattetiden för att säkerställa att de mådde bra.
  • Direkt på torsdagsmorgonen tog vi fram listor med berörda kunder.
  • Medarbetare inom planeringsenheten, hemtjänsten, LSS-verksamheten började ringa till alla som har trygghetslarm och som inte har annan daglig insats. De flesta som har daglig insats från hemtjänsten hade ett besök inbokat direkt på morgonen.
  • Rutinen som beslutades var att först ringa till berörda kunder. Fick man inget svar, så åkte medarbetare ut till hemtjänsttagaren för att säkerställa att allt var bra. I vissa fall kontaktades anhöriga. Hembesök gjordes även som första insats i de fall där kunderna har andra svårigheter som gör att de inte kunde få informationen via telefon.
  • Vi gick ut med information om vad som hänt på vårt intranät och på mjolby.se.
  • Redan tidigt på eftermiddagen säkerställdes att det fanns extra personal på kvällen och natten inom både hemtjänsten och på de aktuella boendena inom LSS-verksamheten.
  • Vi säkerställde att våra telefonnummer vidarekopplades till Nattpatrullens telefon.
  • Medborgarservice hjälpte till med att svara på allmänhetens frågor.

Hemtjänstpersonalen har god koll på sina hemtjänsttagare och det gjordes en riskanalys per automatik av medarbetarna. Till exempel att man har kunskap om vilka som alltid går en morgonpromenad och troligen därför inte svarade när man ringde.

– Jag är fantastiskt stolt och glad över våra medarbetare som snabbt ställde om och tillsammans hjälpte varandra med att ringa till hemtjänsttagarna. Vilka resurser våra medarbetare inom hemtjänsten är! De har en så stor kunskap om våra kunder. Jag är verkligen trygg med personalen och deras arbete, berättar Petra Stämneryd, verksamhetschef hemtjänsten och hälso- och sjukvårdsenheten.

Många är tacksamma

Det finns cirka 800 kunder i Mjölby kommun som har trygghetslarm. Ungefär 200 av dessa har inte någon annan insats av kommunen.

– Dessa individer blev det vi på planeringsenheten som fick ansvaret att ringa eller besöka. Vi upplever att samarbetet med hemtjänsten och andra enheter som hjälpte till med resurser fungerade mycket bra. Kunderna tog emot våra samtal och besök positivt och var tacksamma att vi ringde, säger Elisabeth Svensson, enhetschef planeringsenheten.

Trygghetslarmen fungerar igen

Under fredagen har verksamheten återigen ringt upp eller besökt de med trygghetslarm för att berätta att larmen fungerar igen.

- Vi har mötts av så mycket tacksamhet och glada tillrop nu när vi har ringt upp våra hemtjänsttagare igen. Allt ifrån att de vill hälsa till medarbetare och chefer att vi är duktiga, att de känner sig trygga när vi ringt upp eller vill tacka för att vi tar hand om de gamla. Och så tror jag alla som varit i kontakt med våra hemtjänsttagare har upplevt det, berättar Maud Steen, enhetschef Väster.

Bord med fika och smörgåsar till medarbetarna som tack för fint arbete.

Medarbetarna fick under fredagen fika som tack för fint arbete.

Det var en större nationell driftstörning hos leverantören som nu fortsätter med sitt analysarbete. Efter intensivt arbete så fungerade trygghetslarmen igen vid 18.30-tiden på torsdagskvällen den 24 mars. I de få avvikelser som har uppmärksammats är vår bedömning att inga allvarliga incidenter har skett.

Omsorgs- och socialförvaltningen har nu avslutat stabsläge och gör uppföljningar av arbetet.

Har du frågor?

Har du fortsatt oro eller frågor så kan du ringa vår planeringsenhet under dagtid på telefonnummer 010-234 56 88.

Mer information

Se även nyhet den 23 mars: Uppdatering: Nu fungerar larmen igen - detta efter en tillfällig driftstörning med våra trygghetslarm

Uppdaterad: