Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Nu görs avgiftskontroll gällande barnomsorg

Varje år kontrolleras inkomstuppgifterna som vårdnadshavare med barn i förskola eller fritidshem lämnat till utbildningsförvaltningen för att säkerställa att barnomsorgsavgiften är riktig och rättvis.

Vid avgiftskontroll jämförs inkomster som hushållen själva registrerat med Skatteverkets uppgifter om de taxerade förvärvsinkomsterna. År 2023 jämförs inkomster och avgifter för hushåll som har haft plats i förskola och fritidshem under år 2021.

Visar det sig att det belopp som betalats in är för högt eller för lågt kommer avgiften att regleras. Mellanskillnaden justeras i form av utbetalning eller faktura.

De som behöver gära en återbetalning kommer att få en faktura i början av april.

Mer om avgifterna i barnomsorgen hittar du under avgifter och regler.

Uppdaterad: