Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Ett år med krig i Ukraina

Lagom till påsk 2022 var det skolstart – i dag går cirka 30 elever från Ukraina i Mjölby kommuns skolor. Omkring 90 ukrainska flyktingar är bosatta i kommunen enligt Migrationsverket. På årsdagen av invasionen hissas den ukrainska flaggan återigen utanför stadshuset.

När kriget i Ukraina bröt ut, ställde kommunen om och planerade för flyktingmottagande. Gymnastiksalar och matdistribution förbereddes. Slomarps vårdboende, som drivs av Attendo på uppdrag av Mjölby kommun, öppnade sina dörrar och erbjöd tillfälligt husrum för flyktingar från Ukraina.

Två flaggstänger framför en stor, brun tegelbyggnad. En flagga har ett blått och ett gult liggande fält, på den andra flaggan finns en cirkel med gula stjärnor mot en blå bakgrund.

Ukrainas flagga vajade utanför stadshuset förra våren, för att visa kommunens stöd för alla drabbade och för att stå upp för demokratin. I samband med årsdagen av kriget hissas den ukrainska flaggan igen.

Flagga hissas

I samband med årsdagen den 24 februari hissas Ukrainas flagga utanför stadshuset i Mjölby, i solidaritet med det ukrainska folket. Den ukrainska flaggan var hissad förra våren efter krigsutbrottet.

– Genom att flagga vill kommunen visa sitt stöd för Ukraina och välkomna dem som befinner sig här. Det är viktigt att stanna upp och låta tankarna gå till alla som kämpar i Ukraina och till dem som flytt från kriget, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande.

Startade mottagningsklass

Under året har kommunen arbetat intensivt för att välkomna nya elever från Ukraina. En ny mottagningsklass startade på Dackeskolan. Flera resurser med rätt språkkunskaper anställdes.

– Vi ställde om för att kunna ta emot många nya elever och har jobbat hårt för att eleverna ska komma ut i ordinarie skolor från mottagningsklassen, säger Elin Forsman, enhetschef för utbildningsförvaltningens integrationsenhet.

Idag går ett 30-tal barn och ungdomar från Ukraina i kommunens grund- och gymnasieskolor. Alla elever från Ukraina har stöd av studiehandledare och modersmålslärare.

– Studiehandledarna fungerar som en brygga för eleverna, både språkligt och kulturellt. Det är en förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig kunskap, men även ett stöd för vårdnadshavare, som lär sig rutiner i svensk skola. Vi upplever att det är mycket uppskattat, säger Elin Forsman.

Barn som omfattas av massflyktsdirektivet omfattas inte av svensk skolplikt. Många elever väljer att kombinera svensk skola med distansundervisning från Ukraina efter skoltid.

En folksamling på gårdsplanen utanför en stor brun tegelbyggnad.

Den 29 mars 2022 bjöd kommunen in till en manifestation för Ukraina. Många personer samlades utanför stadshuset för att tända ljus, lyssna till tal och körsång och visa sitt stöd för de som drabbas.

Förnya uppehållstillstånd

Malin Bengtsson, integrationssamordnare vid individ- och familjeomsorgen, har regelbunden kontakt med ukrainska flyktingar i Mjölby kommun.

– Jag har kontakt med ett 20-tal personer från Ukraina som anvisats hit från Migrationsverket, och hjälper dem med myndighetskontakter och annat. Nu behöver de till exempel förnya sina uppehållstillstånd, så det informerar vi om.

Kommunens grunduppdrag är att ordna boenden åt flyktingar som kommer via Migrationsverket.

– Vi har en månad på oss och det brukar lösa sig, även om det kan vara klurigt. De som kommit från Ukraina bor nu i lägenhet i kommunen.

Under året har 21 personer kommit till Mjölby kommun efter anvisning från Migrationsverket. Utöver det finns det personer som sökt sig hit på egen hand och ordnat eget boende. Här har civilsamhället hjälpt till att stötta flyktingarna, så de får en bra livssituation här i Mjölby kommun.

Många har velat hjälpa

Kriget i Ukraina har berört hela samhället. En manifestation utanför stadshuset förra våren, lockade många som ville visa solidaritet med Ukraina. Åtskilliga har hört av sig till kommunen och velat erbjuda husrum, kläder och annan hjälp.

Privatpersoner, kyrkor, föreningsliv och företag har på olika sätt tagit initiativ till hjälpsändningar och flyktingmottagande. Huljedagens årliga loppis inbringade cirka 13 000 kronor, pengar som oavkortat skänktes till organisationen War Child och de krigsdrabbade barnen i Ukraina. Hjälpinsatser har fortsatt under hela året och pågår fortfarande.

Fakta om flyktingmottagande

Massflyktsdirektivet aktiverades inom EU efter den ryska invasionen av Ukraina. Det innebär att personer från Ukraina (massflyktingar) ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Det går att ansöka om förlängt uppehållstillstånd till 2024.

Under 2023 förväntas Mjölby kommun kunna ta emot 43 skyddsbehövande. Förra året var antalet 72 personer.

Mer information om massflyktsdirektiv, fördelningstal och flyktingmottagande finns hos Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterad: