Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Testa dricksvattnet från egen brunn

Har du en egen dricksvattenbrunn? För att veta om vattnet har bra kvalitet behöver du provta vattnet regelbundet, minst vart tredje år.

Vatten från vattenkanna som hälls upp i dricksglas.

Olika typer av brunnar kan ha olika kvalitetsproblem. Enligt en undersökning som Socialstyrelsen gjorde år 2007 var hög halt av mikroorganismer den vanligaste orsaken till dåligt dricksvatten i både bergborrade och grävda brunnar. I samma undersökning fann man att den vanligaste orsaken till otjänligt dricksvatten bland bergborrade brunnar var arsenik. För grävda brunnar var det uran, nitrat och koppar.

Information på Mjölby kommuns sida om eget dricksvatten Öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverkets information om egen brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad: