Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Kom ihåg att lämna in årsrapporten för köldmedier

Årsrapport gällande kontroll av köldmedier avseende år 2022 ska lämnas till miljökontoret senast den 31 mars 2023.

Köldmedier finns i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Årsrapportering gäller för anläggningar som en sammanlagd köldmediemängd på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Årsrapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under år 2022. I rapporten ska ni även ange om något aggregat har skrotats och då även bifoga skrotningsintyget. Kontakta ditt kylserviceförtag för att få uppgifter och blankett till årsrapporten.

Miljösanktionsavgift kan bli aktuell om årsrapporten lämnas in för sent eller om det inte utförts kontroll av anläggningen under året.

Ytterligare information om köldmedier Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad: