Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Minskade inköp av fossila bränslen

Mjölby kommun arbetar med att ställa om till fossilfria transporter. En förändring är att kommunen nu köper in mer förnybara bränslen än fossila bränslen. Det gynnar klimatomställningen.

Sedan 2020 deltar Mjölby kommun i samverkansprojektet Fossilfritt 2030, tillsammans med andra kommuner och regioner i östra Mellansverige. Parterna har en gemensam överenskommelse om att alla transporter i kommunen ska vara fossilfria år 2030.

– Det är ett ambitiöst mål och Östergötlands kommuner arbetar tillsammans för att driva frågan framåt. Just nu handlar samverkan mycket om att ställa krav på fossilfrihet i upphandlade transporter, samt att driva på och stötta det lokala näringslivets omställning till fossilfritt, säger Åsa Carlberg, hållbarhetsstrateg.

Överenskommelsen gäller både egna och upphandlade transporter. Medlemmarna samverkar också om strategier för laddinfrastruktur i kommunerna.

Digitala körjournaler

Arbetet sker i linje med Mjölby kommuns energi- och klimatstrategi samt policy för resor, transporter och fordon. Vad gäller kommunens bränsleinköp har andelen förnybara bränslen ökat från 39 procent till 66 procent sedan 2020. Det innebär att kommunen köper in mindre mängder fossila bränslen, som bensin och diesel.

Kommunen har bland annat arbetat med att ställa om den egna fordonsflottan till fler el- och biogasbilar. Införandet av digitala körjournaler har underlättat omställningen. Data från körjournalerna visar körmönster, hur många resor som görs, hur långa eller korta resorna är, med mera. Med fakta som grund har kommunen kunnat byta till elbilar och biogasbilar där de passar som bäst.

Rena resan

I delprojektet ”Rena resan” har kommunen lånat ut elcyklar och ellådcyklar till 112 kommuninvånare under en testperiod på 19 dagar. Projektet pågick under 2021-2022. För att få vara med i projektet har kravet varit att deltagaren bytt ut sin fossila arbetsresa mot elcykel.

Under 2022 samarbetade kommunen med företaget Toyota Material Handling. Där har 56 anställda på företaget nappat på erbjudandet att låna en elvikcykel och även få ett månadskort på Östgötatrafiken.

I början av december var kommunens energirådgivare Ann-Christine Nilsson-Cedermo inbjuden som föredragshållare vid konferensen Biodrivtinget.

– Vi fick möjlighet att berätta om företagssamarbetet, som är en av de insatser vi gjort för att stärka en mer hållbar arbetspendling och minska bilåkandet, säger Ann-Christine Nilsson-Cedermo.

Fakta om Fossilfritt 2030

Fossilfritt 2030 är en samverkan kring transportsektorns omställning i Uppsala, Stockholm, Örebro, Östergötland, Södermanland och Västmanlands län.

Målet för Fossilfritt 2030 är att de deltagande offentliga aktörerna ska uppnå en fossiloberoende fordonsflotta före år 2030.

Fossilfritt 2030 består av fyra olika projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt av projektdeltagarna.

Projektdeltagarna får stöd inom områdena fordon, drivmedel och infrastruktur samt hållbart resande. Stödet kan bestå av exempelvis rådgivning, kompetensutveckling och nätverksmöten.

Läs mer om samverkansprojektet på projektetfossilfritt2030.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Relaterad information

Energi- och klimatstrategi 2020-2023

Policy för resor, transporter och fordon

Kontakt

Åsa Carlberg, hållbarhetsstrateg

Telefon: 010-234 50 88

E-post: Asa.Carlberg@mjolby.se


Ann-Christin Nilsson Cedermo, energirådgivare

Telefon: 010-234 57 58

E-post: Ann-Christin.Nilsson-Cedermo@mjolby.se

Uppdaterad: