Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Rekordtillväxt på sysselsättningen i Mjölby kommun

Den senaste sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistiken visar positiva siffror för Mjölby kommun.

Trots ökad inflation, höga energikostnader och höjda räntor går Mjölby kommun in i den väntade lågkonjunkturen med rekordmånga arbetstillfällen och en arbetslöshet som är lägre än på många år. Dessutom har kommunen aldrig tidigare haft så många invånare.

Rekordtillväxt

Den senaste sysselsättningsstatistiken visar på rekordtillväxt. Mjölby kommun har länets starkaste jobbtillväxt 2021, vilket är de senast tillgängliga uppgifterna. Drygt 550 nya arbetstillfällen har skapats. Det innebär en ökning med 4,3 procent. Länet som helhet ökade med 2,3 procent.

Graf som visar sysselsättningsstatistik för de olika kommunerna i Östergötland.

Källa: SCB (Statistiska centralbyrån).

Under den senaste tioårsperioden har över 2 300 nya arbetstillfällen skapats i kommunen. Andelen sysselsatta har ökat till 84 procent 2021, vilket motsvarar 13 600 arbetstillfällen (dagbefolkning).

Låg andel arbetslösa

I november 2022 var arbetslösheten på 5,2 procent, vilket är betydligt lägre än rikets 6,5 procent och länets 6,9 procent. Andelen arbetslösa i kommunen har inte varit så här låg sen innan finanskrisen 2007.

Graf som visar förvärvsarbetande förändring i Mjölby kommun jämfört med länet och riket.

Källa: Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Thomas Gustafsson
Ekonomistrateg

Uppdaterad: