Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Stort engagemang om ungdomsfrågor

Under hösten har kommunen lyft ungdomsfrågor tillsammans med polis, föreningsliv och medborgare. Det har bland annat lett till en nystartad nattvandrarförening.

Andra veckan i november bjöd kommunen in till två träffar för allmänheten. Dels ett uppstartsmöte för nattvandring, dels ett informationsmöte där polisen och kommunen berättade om sitt förebyggande arbete bland ungdomar.

Kommunen har samordnat träffarna, som lockat 35-40 personer varje gång.

– Vid träffarna har det ställts många frågor och även framförts kritik, berättar Roger Max, säkerhetssamordnare. Vi tycker det har varit bra diskussioner. Det finns ett stort föräldraengagemang, vilket är jätteviktigt för våra ungdomar!

Han ser positivt på den nystartade föreningen för nattvandring i Mjölby, där många frivilliga anmält sig för att delta.

Kommunens arbete

Vid informationsmötet för allmänheten den 10 november, medverkade polis, säkerhetssamordnare, representanter från individ- och familjeomsorgen, fritidsgårdar och mottagningen MiniMaria. Även nattvandrarföreningens representant deltog.

Frågorna till kommunen gällde bland annat uppsökande verksamhet och önskemål om ytterligare en fritidsgård i Mjölby.

– Vi har även fått berätta om de insatser vi gör i kommunen. Till exempel har vi anlitat ordningsvakter vid resecentrum i Mjölby, och där har det blivit mycket lugnare, enligt de rapporter vi får.

Kommunen har även infört en ny kartläggningsmetod för trygghetsfrågor, Effektiv samordning för trygghet i Mjölby (ESM).

Konkreta tips till vårdnadshavare

  • Prata med din ungdom och prata om vilka appar som han eller hon använder. Är det appar som laddats ner utan rimlig förklaring till varför ungdomen har dem?
  • Ha koll på din ungdoms konto och lägg märke till om det skett några märkliga överföringar. Ungdomar råkar ibland ut för hot eller utpressning. Även små summor kan vara tecken på att något inte står rätt till.
  • Titta även på sms-trafiken. Är det mycket sms till ett och samma nummer? Innehåller de ”konstiga” förkortningar eller slangord? Är det kanske samma nummer som ungdomen kanske överfört pengar till?

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon medborgarservice :

Uppdaterad: