Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Projekt Attraktivare orter

Inom Mjölby kommun pågår projektet Attraktivare orter. Projektet är ett idéarbete om hur vi kan skapa ökad attraktivitet hos kommunens fyra större tätorter: Mjölby, Mantorp, Skänninge och Väderstad.

– Syftet är att förstärka orternas karaktär och identitet för att skapa stolthet och trivsel. Att bygga vidare på Mjölby stads småstadskänsla, det historiska arvet i Skänninge, idrottsintresset i Mantorp och entreprenörsandan i Väderstad, säger Torbjörn Sjögren, näringslivschef.

Under hösten har kommunen haft dialoger med föreningsaktiva, företagare och politiker för att få fram förslag att arbeta vidare med.

– Några av dessa förslag genomför vi redan i höst genom projektet Centrumlyftet. Där genomför flera förvaltningar i samverkan med näringslivskontoret en rad mindre förbättringar i centrummiljön på de fyra större tätorterna.

I projektet ingår kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.

Kontakt

Torbjörn Sjögren
Näringslivschef

Uppdaterad: