Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Här kan familjer och unga få stöd

Är du förälder eller ungdom, och känner behov av rådgivning och stöd? Då finns Familjeteamet där för dig.

Familjeteamet är omsorgs- och socialförvaltningens öppenvård för barn, unga och familjer. De erbjuder stöd enskilt och i grupp för familj och föräldraskap. På Familjeteamet jobbar behandlingssekreterare.

– Man ringer, mejlar eller tar kontakt med oss via våra e-tjänster och beskriver vad man vill ha hjälp med. Sedan får man träffa en behandlingssekreterare, säger Madelene Strand Lager, tillförordnad enhetschef råd, stöd och behandling.

Gruppverksamheter för föräldrar

Familjeteamet erbjuder stöd enskilt och i grupp för familjer. Enskilt stöd kan vara genom rådgivning och behandling. Medan gruppverksamheter kan vara föräldraprogram, som exempelvis ABC – alla barn i centrum. ABC består av fyra träffar och vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år.

– Det är ett universellt föräldraprogram dit alla kan gå. Det bygger på forskning kring föräldraskap och barns utveckling.

En annan gruppverksamhet är Familjeteamets barn- och föräldragrupp. Det innebär att barnen går i en grupp och föräldrarna i en parallell grupp.

– Föräldrar och andra viktiga personer ska vara med som trygghet i gruppen. Syftet är att föräldrarna ska få kunskap om hur barn upplever och påverkas av svåra händelser. Samtidigt får barnen möjlighet att träffa andra som upplevt liknande saker så att känslan av ensamhet kan mildras.

Tidiga insatser

Madelene Strand Lager poängterar vikten av att ta hjälp i tid.

– Tidiga insatser är ett av våra mål. Vi får bäst resultat genom att hjälpa till så tidigt som möjligt. Man kan alltid ringa och vara anonym, och ställa frågor till oss både som profession eller privatperson. Det går också bra att kontakta oss om olika saker som gränssättning eller hur man som förälder får tid med sina barn.

Mer information

Kurser för vårdnadshavare

Kontakt för unga

Kontakt

Familjeteamet

Uppdaterad: