Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Silo rivs i Väderstad

Rivningen av silon vid Vallsbergsvägen i Väderstad har dragit igång. På platsen ska det bli verksamhetstomter och i närheten planeras det för ett 20-tal bostäder.

Rivningen startade invändigt under september. Därefter rivs spannsmålstornen och sist det större hisstornet.

Det uppstår en del buller vid rivningen. Silon ska till en början ”knipas” ned med en gripkloliknande knipsax, för att minimera oväsen. Fastigheten kommer också att sprutas med vattendimma för att minska dammet.

Allmänheten ska undvika att röra sig i området. Det gränsar till Stationsvägen i söder, gamla banvallen i norr, gamla stationshuset i öster och åkermark i väster.

Bostadsområde planeras

Där silon står planeras det under de kommande åren verksamhetstomter och tomter för service- och handelsverksamhet samt parkeringsplatser.

I närheten, vid Stationsvägen, planeras för ett bostadsområde. Den nu gällande detaljplanen för Stationsvägen gör det möjligt att bygga bostäder i form av småhus, så som radhus, parhus och friliggande villor.

Bostadsplanerna är en anledning till att silon ska rivas, på grund av risk för buller om siloverksamheten skulle ha varit kvar. Rivningen ingick också som ett krav när kommunen köpte silon av Lantmännen.

Byggnader blir kvar

Enligt upphandlingen ingår endast rivning av silon. Övriga byggnader på området ska finnas kvar tills vidare, i avvaktan på den kommande planläggningen av silotomten.

Anledningen till att rivningen väntat till hösten är dels sommarens turistsäsong, dels att fuktig höstluft dämpar dammet från rivningen, samt att mobilantennerna på silon skulle hinnas flyttas. Samtliga mobiloperatörers antenner har nu ersatts på en ny mast i närheten av silon.

Mjölby kommun har upphandlat en entreprenör som river silon, vilket ska vara klart innan jul.

Ta del av detaljplanen för fastigheterna Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård 1:8.

Kontakt

Christoffer Kempe
Projektledare service- och teknikförvaltningen

Uppdaterad: