Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Ett förändrat resecentrum i Mjölby

Det pågår arbete med en förändring av resecentrum i Mjölby. Bland annat ska en ny plattform byggas och pendeltågstrafiken flyttas.

Projektet är en del av detaljplanen för Kvarnområdet och resecentrum som kommunen håller på att ta fram. Området som berörs ligger längs med Magasingatan mellan järnvägen, Kungsvägen och resecentrum.

Den nya pendeltågsplattformen kommer att placeras på västra sidan av järnvägen. Resecentrum kompletteras även med trappa, hiss, torg och cykelparkering.

– Arbetet har påbörjats. Vi har tagit bort planteringar av träd och håller på att ta ner murar, säger Ketil Kindestam, exploateringsingenjör.

Den nya plattformen som Trafikverket bygger väntas vara klar hösten 2023. Förslaget är även att det blir en del förändringar i området.

– Intentionen är att Magasingatan ska rustas upp med bland annat gång- och cykelbanor, torgytor och planteringar. I befintlig och tillkommande bebyggelse är tanken att det ska bli bostäder och verksamheter, säger Jonas Loiske, planarkitekt.

Nedan är en förslagsskiss över området:

En skiss över Kvarnområdet, resecentrum.

Kontakt

Ketil Kindestam, exploateringsingenjör

Telefon: 010-234 51 34

E-post: ketil.kindestam@mjolby.se


Jonas Loiske, planarkitekt

Telefon: 010-234 51 90

E-post: jonas.loiske@mjolby.se

Uppdaterad: