Kommunalt dricksvatten

Kvinna som dricker vatten ur ett glas.

Vi använder både grundvatten och ytvatten för att rena till dricksvatten. Vattnet används även bland annat till dryck, matlagning, disk, tvätt, dusch och toalettspolning. I snitt gör varje person av med 160 liter vatten per dag.

Det ställs höga krav på dricksvattnets kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet.

Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30, kompletterat med en vägledning. 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi som jobbar med dricksvatten i kommunen arbetar för att bevara kommunens vattentillgångar för framtida generationer. Vi gör regelbundna provtagningar på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och hos våra konsumenter.

Dricksvattenanalyser från Högby vattenverk

Vattenverket i Högby levererar dricksvatten till Mjölby tätort, Mantorp, Skänninge, Hogstad och Väderstad. I länkarna nedan finns en översikt av dricksvattenanalyser från Högby vattenverk.

Analysresultat dricksvatten Pdf, 227 kB, öppnas i nytt fönster.

Tabellerna visar att vattnet från Högby vattenverk håller en stabil kvalitet med god marginal till gränsvärdena. Kontakta gärna service- och teknikförvaltningen för mer information.

Dricksvattenkvalitet övriga orter

I Skeppsås, Normlösa, Västra Harg och Önnebo finns små grundvattenverk, som levererar dricksvatten till respektive ort. Om du vill ta del av analysresultat för dessa orter är du välkommen att kontakta service- och teknikförvaltningen.

Vattnets hårdhet

Att veta hur hårt vatten du har är till exempel bra när du ska dosera tvättmedel. För mycket tvättmedel gör inte tvätten renare. Vattnet från Högby vattenverk är 8-9 dH°, tyska grader, vilket räknas som medelhårt. De små vattenverken i Skeppsås, Normlösa, Västra Harg och Önnebo ligger normalt mellan 5-10 dH°.

Kontakt

Tf Driftchef vattenverket

Katrin Norling Telefon: 010-234 61 28

katrin.norling@mjolby.se


Vattenverket

Telefon: 070-2812734

Senast publicerad