Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Tillkännagivande

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 17 juni 2024

Kultur- och fritidsnämnden har möte den 17 juni 2024. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan ta del av kallelsen.

Ärenden

De ärenden som ska behandlas under mötet är:

 1. Val av protokolljusterare och justeringstid
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Jäv
 4. Kommunblad Mjölby 2023 - information från RF-SISU Idrottsutbildarna
  KOF/2023:136
 5. Begäran om uppdrag - Utredning av driftorganisation hembygdsgårdar/Rådhuset, Skänninge
  KOF/2024:66
 6. Begäran om uppdrag - Förslag till ny riktlinje för utmärkelse och stipendium
  KOF/2024:67
 7. Begäran om uppdrag - Framtagande av riktlinje för konstnärlig gestaltning
  KOF/2024:62
 8. Kultursamhället, utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun - muntlig information
  KOF/2024:36
 9. Revisionens grundläggande granskning av styrelse och nämnder, Mjölby 2023 - kultur- och fritidsnämndens yttrande
  KOF/2024:54
 10. Rapport från beredningarna livsmiljö, livskraft och livsvillkor
  KOF/2024:14
 11. Meddelanden
  KOF/2024:9, KOF/2024:59, KOF/2024:70
 12. Anmälan av delegationsbeslut
  KOF/2024:1

 13. Senaste nytt
  KOF/2024:10

Kallelse på webben

Ta del av kallelsen från kultur- och fritidsnämnden 17 juni 2024 Pdf, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster.