Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Tillkännagivande

Omsorgs- och socialnämnden sammanträder 14 juni 2024

Omsorgs- och socialnämnden har möte den 14 juni 2024. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan ta del av kallelsen.

Ärenden

De ärende som ska behandlas under mötet är:

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Ett tillgängligt Mjölby - Funktionshinderpolitisk plan 2024 - 2030
  OSN/2021:193
 5. Verksamhetsberättelse 2023 - Kommungemensam alkohol- och tobakshandläggning
  OSN/2022:92
 6. Budget 2025 - Kommungemensam alkohol- och tobakshandläggning
  OSN/2024:125
 7. Team hemmaplan IFO, förslag på ny verksamhet
  OSN/2024:118
 8. Genomlysning av Arbete och integration - muntlig delrapport
 9. Nämndsuppdrag 1 - Utredning av bemanning av trygghetsvärdar/värdinnor samt mötesplatser
  OSN/2024:110, OSN/2024:103
 10. Nämndsuppdrag 2 - Färdigställa förslag att införa Bilaga J
  OSN/2024:111
 11. Nämndsuppdrag 3 - Utredning om avveckling av Kungsvägens HVB
  OSN/2024:112
 12. Nämndsuppdrag 4 - Utredning om avveckling av Stankta Ingrids vårdboende
  OSN/2024:113
 13. Nämndsuppdrag 8 - Förstärkt vakansprövning
  OSN/2024:117
 14. Sammanställning av ekonomiska effekter av pågående utredningsuppdrag
  OSN/2024:13
 15. Ekonomisk uppföljning och prognos för maj 2024
  OSN/2024:13
 16. Äskande av medel för högre indexuppräkning ekonomiskt bistånd
  OSN/2022:252
 17. Äskande av medel för volymökning inom LSS Personlig assistans
  OSN/2022:252
 18. Budgetramar 2025 - Muntlig information
  Föredragande: Robert Bostedt
 19. Rapporter
 20. Arvode för beslut i socialjouren
  OSN/2024:6
 21. Anmälan av delegationsbeslut
  OSN/2024:5
 22. Kurser, konferenser och övriga uppdrag
  OSN/2024:4
 23. Meddelanden
  OSN/2023:10, OSN/2023:151, OSN/2023:247, OSN/2024:10, OSN/2024:102, OSN/2024:105, OSN/2023:234, OSN/2024:8
 24. Sammanträdesdatum
  OSN/2023:181


  Ta del av kallelsen till omsorgs- och socialnämnden Pdf, 151.1 kB, öppnas i nytt fönster.