Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Tillkännagivande

Miljönämnden sammanträder den 28 maj 2024

Miljönämnden har möte den 28 maj 2024. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan ta del av kallelsen

Ärenden

De ärenden som ska behandlas under mötet är:

 1. Upprop

 2. Val av justerare

 3. Fastställande av dagordning

 4. Information om naturguidningar

 5. Anmälan om avhjälpandeåtgärd, Svenska kraftnät

 6. Ny taxa Animaliska biprodukter

 7. Remiss av betänkandet Rätt frågor på regeringens bord

 8. Kommunernas rapportering till Vattenmyndigheterna

 9. Miljönämndens kvalitetesdeklarationer

 10. Komplettering av delegationsordning

 11. Delgationsbeslut

 12. Beslut från annan myndighet

 13. Ekonomi

 14. Revisionen 2023

 15. Inbjudan revisionen 2024

 16. Redovisning INSIKT 2023

 17. Deltagande i möten och kurser

 18. Information från möten och kurser

 19. Information från beredningen attraktiv livsmiljö

 20. Omväldsbevakning och information från miljökontoret

Kallelse på webben

Ta del av kallelsen till miljönämnden 28 maj 2024 Pdf, 150.1 kB.