Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Kungörelse

Omsorgs- och socialnämndens utskott protokoll, 7 maj 2024

Sammanträdesdatum

Datum 7 maj 2024

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningens närarkiv.

Protokoll på webben

De ärenden som behandlas under mötet omfattas av sekretess. Det direktjusterade protokollet anslås därför inte publikt.