Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Kungörelse

Kungörelse om samråd angående riktlinjer för bostadsförsörjning

Mjölby kommun har tagit fram ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning.

Mjölby kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning beskriver nationella och regionala mål samt kommunala styrdokument som är relevanta, och anger grundläggande förutsättningar gällande bostadsförsörjning samt mål och åtgärder för bostadsförsörjningen. Syftet med riktlinjerna är att redovisa kommunens planerade mål och åtgärder för bostadsförsörjningen och ange vilka insatser från det allmänna som behövs för att tillgodose behoven på den lokala bostadsmarknaden.

Samråd om förslaget pågår till den 11 maj 2024.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter på förslaget lämnas till stadsbyggnadskontoret senast den 11 maj 2024 via post eller mail:

Samhällsbyggnadsnämnden, Mjölby kommun, 595 80 Mjölby

Exploatering@mjolby.se

Möjligheter att ställa frågor eller diskutera förslaget finns också vid öppet hus!

Tid: 24 april klockan 17-19 Plats: Stadsparken, Mjölby