Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Tillkännagivande

Miljönämnden sammanträder 13 februari 2024

Miljönämnden har möte den 13 februari 2024. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan ta del av kallelsen.

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Rapport från länsstyrelsens uppföljning av tillsyn enligt miljöbalken
 5. Översiktsplan för Mjölby kommun, landsbygden och de mindre orterna
 6. Miljö- och riskfaktorer, kommunomfattande tematiskt tillägg till översiktsplanen, Mjölby kommun
 7. Miljönämndens uppföljning av mål och budget 2023
 8. Miljönämndens mål och budget 2025 - 2027
 9. Delegationsbeslut
 10. Beslut från andra myndigheter
 11. Ekonomi
 12. Information från möten och kurser
 13. Deltagande i möten och kurser
 14. Information från beredningen attraktiv livsmiljö
 15. Omvärldsbevakning och information från miljökontoret

Kallelse på webben

Ta del av miljönämndens kallelse den 13 februari 2024 Pdf, 171.1 kB, öppnas i nytt fönster.