Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Tillkännagivande

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 12 februari 2024

Kultur- och fritidsnämnden har möte den 12 februari 2024. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan ta del av kallelsen.

Ärenden

1. Val av protokolljusterare och justeringstid
2. Godkännande av föredragningslista
3. Teknikhjälp - beslut Mjölbyförslag KOF/2023:107
4. Internkontrollplan 2024 KOF/2023:137
5. Årsredovisning 2023 KOF/2022:43
6. Internkontroll 2023 - rapport kommungemensamma kontrollmoment
KOF/2022:93
7. Verksamhetsbidrag - kompletterande beslut KOF/2023:52
8. Arrangemangsbidrag - Musik i Gästis KOF/2024:4
9. Konstnärlig gestaltning Lagmansskolan KOF/2024:8
10. Anmälan av delegationsbeslut KOF/2024:1
11. Meddelanden KOF/2023:13, KOF/2023:141, KOF/2023:27, KOF/2023:77, KOF/2024:7
12. Senaste nytt - information KOF/2024:10

Kallelse på webben

Ta del av kallelsen till kultur- och fritidsnämnaden den 12 februari 2024 Pdf, 198 kB, öppnas i nytt fönster.