Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Kungörelse

Kungörelse flytt av fordon
UWC 722, ärendenummer 1-2024

Härmed meddelas att Mjölby kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 januari 2024 verkställt beslutet om flyttning av fordon Volvo S40 med registreringsnummer UWC 722 från Vintergatan 10 i Mjölby till kommunens uppställningsplats på Hargsvägen 82 i Mjölby.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när en månad förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten.

Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör