Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Tillkännagivande

Kommunstyrelsen sammanträder den 24 januari

Kommunstyrelsen har möte den 24 januari 2024. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan ta del av ärenden som ska behandlas.

Ärenden

De ärenden som ska behandlas under mötet är:

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Kort information - beredningar, samråd, övrigt
 4. VA-taxa 2024
 5. Uppföljning av arbetsplan för Attraktiva livsmiljöer
 6. Uppföljning av arbetsplan för Goda livsvillkor
 7. Uppföljning av arbetsplan för Stärkt livskraft
 8. Återtagande av sammaträdestider för beredningen
 9. Villkor för arbetskläder och arbetsskor
 10. Detaljplan i Mantorp för Furuträd 1:5, avslutande av planuppdrag
 11. Detaljplan i Mjölby för Egebyskolan, avslutande av ärende
 12. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet
 13. Anmälan av sammanträdesprotokoll från Bostadsbolaget
 14. Anmälan av delegationsbeslut
 15. Meddelanden
 16. Övriga frågor
 17. Studiebesök Mjölby kraftvärmeverk MSE

Kallelse på webben

Ta del av kommunstyrelsens handlingar