Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Kungörelse

Kungörelse flyttning av okänt fordonsvrak, ärendenummer 14-2023

Härmed meddelas att Mjölby kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, den 27 november 2023 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak VW Golf med okänt registreringsnummer från fastigheten Viby 12:22 (parkeringen vid köpcentrum Depot i Mantorp) till Utterstad Bildemontering.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när en månad förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten.

Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar, enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör