Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Kungörelse

Kungörelse utställning tematiskt tillägg till översiktsplanen

Förslag till kommunomfattande tematiskt tillägg till översiktsplanen "Miljö- och riskfaktorer i Mjölby kommun" är utställt under perioden 1 december 2023 - 15 februari 2024. Under utställningstiden har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslaget