Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Kungörelse

Kungörelse om utställning av förslag till översiktsplan

Under perioden 1 december 2023 - 15 februari 2024 är förslag till "Översiktsplan för Mjölby kommun (landsbygden och de mindre orterna)" utställt och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.