Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Tillkännagivande

Miljönämnden sammanträder den 21 September 2023

Miljönämnden har möte den 31 augusti 2023. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan ta del av kallelsen.

Ärenden

De ärenden som ska behandlas under mötet är:

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av föredragningslista

4. Information om mikroplaster och gummigranulat

5. Information om hantering av förfallna fakturor

6. Samråd ytvattenuttag ur Vättern, Mjölby kommun

7. Remiss gällande kompletterande bilaga till bevarandeplan för Vätten, Ödeshögs kommun

8. Remiss om Mjölby kommuns handlingsplan för förebyggande arbete inom ANDTS 2023-2026

9. Beslut om sanktionsavgift för livsmedelsföretag, Ödeshögs kommun

10. Beslut avseende stolpfundament med kreosot, Boxholms kommun

11. Delegationsbeslut

12. Beslut från andra myndigheter

13. Ekonomi

14. Deltagande i möten och kurser

15. Information från möten och kurser

16. Beredningen attraktiv livsmiljö - information

17. Omvärldsbevakning och information från miljökontoret

Kallelse på webben

Ta del av kallelse från miljönämnden 21 september Pdf, 177.5 kB, öppnas i nytt fönster.