Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Kungörelse

Kungörelse flytt av cyklar
Ärendenummer 12-2023

Nedanstående fordon (cyklar) har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon. Från Mjölby resecentrum till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby. Flyttningen har verkställts den 11 september 2023. Skrotning genomförs efter den 14 oktober 2023.

11 damcyklar, 5 herrcyklar, 1 MTB-cykel samt 1 flickcykel enligt bifogad förteckning.

Rex, damcykel, lilarosa, fem växlar, ramnummer 9330361.

Florida, damcykel, svart, tre växlar, ramnummer saknas.

Monark, damcykel, svart, tre växlar, ramnummer WBK253457H.

Crecent, herrcykel, svart, oväxlad, ramnummer VE1329129Z.

Okänt fabrikat, damcykel, vit, oväxlad, ramnummer 5900172.

Crecent, herrcykel, blå, tre växlar, ramnummer WBK816261H.

DBS, damcykel, blå, oväxlad, ramnummer 7018026.

Helkama, herrcykel, beige, fem växlar, ramnummer C10182.

Monark, damcykel, svart, oväxlad, ramnummer EW0001925B.

Sjösala, damcykel, vit, tre växlar, ramnummer YA40307827.

Nishiki, MTB, blå och silver, arton växlar, ramnummer Wn30889X.

Yosemite, damcykel, svart, oväxlad, ramnummer AS40804396.

Crecent, herrcykel, grön, tre växlar, ramnummer WBK541321N.

DBS, damcykel, röd, oväxlad, blå sadel, ramnummer 7445215.

Crecent, herrcykel, blå, tjugofyra växlar, ramnummer VF0597134U.

Sjösala, damcykel, röd, tre växlar, ramnummer D130411.

Crecent, flickcykel, rosa och svart, sju växlar, ramnummer DR0177847E.

Sjösala, damcykel, svart, tre växlad, ramnummer D142652.

 

Förteckningen finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen Ramstadgatan, Stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby. Eftersom fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt.

 

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör