Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Tillkännagivande

Valnämndens protokoll 31 augusti 2023

Protokollet för valnämndens möte är nu justerat.

Sammanträdesdatum

31 augusti 2023

Paragrafer

§§ 1 - 7

Förvaringsplats

Kommunledningskontorets närarkiv

Protokoll på webben