Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Kungörelse

Underrättelse om granskningsutlåtande för detaljplan för Hulje västra verksamhetsområde

Granskningsutlåtande för detaljplan Hulje västra verksamhetsområde (del av Mjölby 40:4) m.fl. finns nu tillgängligt på kommunens hemsida.

Detaljplan för Hulje västra i Mjölby