Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Kungörelse

Kungörelse om plansamråd

Detaljplan i Mantorp för Mantorp centrum (del av Fall 1:1 m.fl.)

Under perioden 1 april - 6 juni är rubricerad detaljplan föremål för samråd. Det finns möjligheter att under samrådet lämna synpunkter på förslaget, se information i nedanstående länkade dokument/sidor.

Underrättelse om samrådet Pdf, 319.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till detaljplanens hemsida Öppnas i nytt fönster.