Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Kungörelse

Underrättelse om antagen detaljplan

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2022-12-13 §158 att anta Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 43:9 och 40:7 m.fl. (Eldslösa Norra)

Detaljplanen möjliggör för en ny f-6 skola med idrottshall samt bostäder. Beslutet att anta planen går att överklaga senast 2023-01-11. Mer information finns på planens hemsida.

Protokollsutdrag Pdf, 106.8 kB.

Länk till planens hemsida Öppnas i nytt fönster.