Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Tillkännagivande

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 18 januari 2023

Kultur- och fritidsnämnden har möte den 18 januari 2023. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan ta del av kallelsen.

Ärenden

De ärenden som ska behandlas under mötet är:

 1. Val av protokolljusterare och justeringstid


 2. Godkännande av dagordning


 3. Anmälan av delegationsbeslut
  KOF/2023:1

 4. Arrangemangsbidrag - Skänninge Lions, nytt beslut
  KOF/2022:89

 5. Sammanträdestider 2023 - förändring av tidigare beslut
  KOF/2022:61

 6. Val av representanter till kommunstyrelsens beredningar
  KOF/2023:4

 7. Meddelanden till nämnden
  KOF/2023:6, KOF/2022:102, KOF/2022:8, KOF/2022:43, KOF/2023:2

 8. Information (muntlig)

Kallelse på webben

Ta del av kallelsen från kultur- och fritidsnämnden 18 januari 2023 Pdf, 65.8 kB, öppnas i nytt fönster.