Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Kungörelse

Kungörelse flyttning av fordonsvrak UXM 304, Volvo S40, ärendenummer 25-2022

Härmed meddelas att Mjölby kommun, Service- o teknikförvaltningen den 21 december 2022 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Volvo S40 med registreringsnummer UXM 304 från fastigheten Manligheten 6 Lagmansgatan i Mjölby till Utterstad Bildemontering.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten.

Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör