Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Framsida för ##dokumentnamn##

Mjölby kommuns riktlinjer rör myndighetsutövningen enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatser enligt SoL och LSS är frivilliga och
beviljas utifrån ansökan från den enskilde. Vid utredning av behov av insatser enligt SoL och LSS tillämpas evidensbaserad praktik.

Det innebär att biståndshandläggaren väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål samt lagens möjligheter.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: OSN/2018:202 och OSN/2019:43
  • Beslutad av: Omsorgs- och socialnämnd -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Omsorgs- och socialnämnd
  • Dokumentansvarig person: Verksamhetschef IFO
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 26 st
Ladda ner dokumentet