Mjölby kommun, länk till startsidan

Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Framsida för Handlingsplan mot ANDT

Mjölby kommun är en del av det nationella arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Målet med kommunens handlingsplan är att bidra till en hållbar utveckling i Mjölby kommun, genom en god folkhälsa, minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället.

Fokus i handlingsplanen ligger på en minskad tillgång, uppskjuten debut, minskat missbruk, tillgång till god vård och minskade skador på grund av ANDT.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2018:258
  • Beslutad av: Kommunstyrelsen -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Säkerhetssamordnare
  • Dokumenttyp: Plan
  • Antal sidor: 18 st
Ladda ner dokumentet