Mjölby kommun, länk till startsidan

Information till vård- och omsorgspersonal gällande Covid-19

Det är viktigt att du som arbetar inom vård och omsorg aktivt håller dig uppdaterad om aktuellt läge för covid-19.

Samlad information från Region Östergötland för vårdgivare Länk till annan webbplats.

Smittspårning

Det finns inte längre några speciella råd för den som träffat någon eller bor ihop med någon med covid-19. Bara den som har symtom behöver stanna hemma. Dock bör den som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg vara uppmärksam på symtom.

Personal

Vid smittad personal ansvarar enhetschef för smittspårning om personal inte har använt munskydd. Smittspårning innefattar att smittspårningsprotokoll fylls i och de som anses exponerade informeras och uppmanas vara uppmärksamma på eventuella symtom.

Vid rätt använd skyddsutrustning/ source-control behöver inte personalen ingå i smittspårning.

Som exponerad räknas de som varit nära en bekräftat smittad inom 2 meter utan source control (munskydd) i 15 minuter under en 24 timmars period.

Provtagning av personal utan symtom rekommenderas inte i normala fall.

Brukare/patient

Brukare/patienter med symtom isoleras och läkare ansvarar för smittspårning och beslut om provtagning.

Vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 ska alla som hanterar vårdtagaren bära skyddsutrustning. Skyddsutrustning innebär munskydd, skyddsvisir, förkläde och handskar.


Närmare beskrivning av vilken skyddsutrustning du ska använda (PDF) Pdf, 366.9 kB.


Skyddsutrustning tillhandahålls av respektive enhet. Om skyddsutrustning saknas under jourtid, kontaktas sjuksköterska på hemsjukvården på 010-234 59 99


Munskydd är personbundet och ska användas max 4 timmar och får inte bäras utanför vårdenheten.


Skyddsvisir ska desinficeras med ytdesinfektionsmedel efter varje användning.


Här kan du ladda ner en guide för på- och avklädning av skyddsutrustning (PDF) Pdf, 4.1 MB.

Vård- och omsorgsverksamheten har fortsatt kvar rekommendationer om säkra och trygga besök på kommunens särskilda boenden. Anledningen är att skydda personer i riskgrupp från smitta.


Säkra besök på särskilda boenden


Poster med besöksrekommendationer Pdf, 52.1 kB.


Om du besöker en vårdtagare med symtom som ger misstanke om covid-19 ska du använda skyddsutrustning. Samtliga enheter ska tillhandahålla skyddsutrustning (förkläde, munskydd, handskar och skyddsvisir). Informera även vårdtagaren om att du behöver skyddsutrustning när du utför insatsen.

 

Ta på dig skyddsutrustning; munskydd, skyddsvisir, förkläde och handskar och utför insatsen.

 

Rapportera till sjuksköterska att du träffat en kund med misstänkt smitta, informera även din närmsta chef.

Vårdhygienisk handbok inom kommunal vård och omsorg i Östergötland anger hur vi ska arbeta med de basala hygienrutinerna. Här finns handboken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Utöver de basala hygienrutinerna och klädregler gäller även särskilda hygienrutiner.


I Mjölby kommun ska skyddsutrustning bäras inom två meter vid vård- och omsorgsnära insatser enligt Folkhälsomyndighetens och Smittskydd i Östergötlands riktlinjer.


Hygiendirektiv Coronavirus (Region Östergötland) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?